• Україна, м.Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, буд. 7

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Будь-яке українське підприємство може вільно обирати постачальника електричної енергії та укласти договір купівлі - продажу електричної енергії з альтернативним постачальником електроенергії за нерегульованим тарифом.

ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»  здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»  є членом Оптового ринку електроенергії України.
Сертифіковані спеціалісти нашого підприємства успішно працюють на енергетичному ринку більше 15 років.

Підприємство надає всі види послуг в сфері енергетики:
– постачання електроенергії споживачу;
– проведення енергетичного аудиту з економічним обґрунтуванням і супроводом програми енергозбереження;
– розробка питомих норм споживання енергетичних ресурсів;
– складання та затвердження у відповідних органах енергетичного паспорту;
– впровадження енергоменеджменту та інші.

Пропонуємо Вам розглянути питання про перехід до ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»  на постачання електроенергії.
Перевагами роботи з нашою компанією є:
1. Роздрібна ціна за 1 кВт·год електричної енергії нижче тарифу енергопередавальних компанії, які працюють на закріпленій території, та формується в залежності від графіка роботи, оптимізувати який допоможуть Вам аналітики нашого підприємства.
2. Всі документи, пов’язані з постачанням електроенергії оформляються фахівцями нашого підприємства.
3. Надання консультаційних послуг з питань споживання, обліку електроенергії та енергоменеджменту.
4. Оплата за замовлений обсяг електроенергії здійснюється поетапно за погодженням Сторін.

Для визначення економічної доцільності переходу Вашого підприємства на адресну поставку до ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН», просимо Вас заповнити “Опитувальний лист”, або надати нам дані про споживання електроенергії Вашим підприємством з погодинним періодом інтеграції (кВт ∙ год).

Діючий договір Вашого підприємства з енергопостачальною компанією, що діє на закріпленій території, призупиняється в частині поставки активної електроенергії та розрахунків за неї.

З повагою,

Директор Д. В. Богдан

СПОЖИВАЧАМ

ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН» здійснює розгляд звернень, скарг, претензій та повідомлень споживачів про загрозу електробезпеці в центрі обслуговування споживачів за адресою:

ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»:

01013, м.Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, будинок 7
Для листів: 01013, м.Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, будинок 7
Телефон(факс): +380 68 610 55 04
Електронна пошта: info-ukr@tnn.ltd

Режим роботи центру обслуговування споживачів:
понеділок-п’ятниця з 09-00 до 18-00 години
субота-неділя – вихідні дні

Споживач може подати звернення/скаргу/претензію шляхом:

– подання письмової заяви на особистому прийомі у керівництва ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»;
– подання письмової заяви поштовим зв’язком на адресу ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»;
– в електронному вигляді за наведеною нижче формою.

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензії споживача:

– обов’язково повинно бути вказано повне найменування споживача відповідно до установчих документів, юридична адреса, адреса місцезнаходження об’єкта електропостачання;
– викладено суть порушеного питання, пропозиції, заяви, скарги, повідомлення тощо;
– письмове звернення/скарга/претензія споживача повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. До звернення/скарги/претензії споживач має додати наявні оригінали рішень або копії рішень, які приймалися за його зверненням/скаргою/претензією раніше, а також за наявності документи, необхідні для розгляду звернення/скарги/претензії, які після його (її) розгляду повертаються споживачу. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді, також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.

Попередня відповідь на звернення/скаргу/претензію споживача надається протягом 1 (одного) робочого дня від дня отримання звернення/скарги/претензії, якщо у ньому вказана адреса електронної пошти споживача, номер телефону. Звернення/скарги/претензії/повідомлення споживачів про загрозу електробезпеці розглядаються по суті у строки, встановлені чинним законодавством, залежно від предмету питань, порушених у них.

  Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

  Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

  І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці:

  1. Строк подачі інформації: Негайно
  2. Кому подається інформація:
  Для працівників – безпосередній керівник працівника або інша уповноважена особа на підприємстві.
  Для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ ” ТНН ЛТД ЮКРЕЙН “.
  3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на проводи повітряних ліній безпечна відстань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося, через засоби зв’язку або нарочним безпосередньо керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, для споживачів – центр обслуговування споживачів ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН» за телефонами: (093) 217-34-51

  ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію яка становить загрозу електробезпеці
  1. Строк подачі інформації: Негайно
  2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв’язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС, центр обслуговування споживачів ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН»  за телефонами: (093) 217-34-51.
  3. Порядок дій: Керівники на місцях, перш за все, повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

  ДОГОВОРИ

  11 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII (далі – Закон). Відповідно до Закону через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання ним чинності відбудеться відокремлення видів діяльності з розподілу та постачання електричної енергії в існуючих вертикально-інтегрованих енергопостачальних компаніях. Тобто, один і той самий суб’єкт господарювання не матиме права одночасно здійснювати діяльність з розподілу та постачання електричної енергії. Так, розподіл електричної енергії будуть здійснювати оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій), а постачання електричної енергії споживачам – окремі від операторів систем розподілу юридичні особи – електропостачальники, які будуть обиратися споживачами. Тобто послуги з постачання та розподілу електричної енергії будуть надаватися окремими суб’єктами господарювання.

  Оскільки оператори систем розподілу не матимуть права здійснювати постачання електричної енергії через 18 (вісімнадцять) місяців з дня набрання чинності Законом, ліцензії на постачання за регульованим тарифом на закріпленій території будуть анульовані.

  Тому споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Законом постачання здійснював ПРТ, повинні до 01 грудня 2018 року обрати електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії. Якщо споживач не обере собі електропостачальника, постачання електричної енергії йому впродовж не більше 90 днів буде автоматично здійснювати постачальник «останньої надії», визначений на відповідній території.

  11 червня 2018 року набули чинності Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ). Одночасно втратили чинність Правила користування електричною енергією.

  Пунктом 2 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» встановлено, що укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється до 01 грудня 2018 року. Договір про постачання електричної енергії споживачу з електропостачальником укладається за примірною формою, викладеною у Додатку 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу відбувається шляхом приєднання споживача до договору, для чого споживач подає електропостачальнику заяву-приєднання за формою, встановленою Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

  Відповідно до п. 3.2.10 ПРРЕЕ споживач для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу разом із заявою-приєднанням також надає: – копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності; – витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; – документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

  Для визначення економічної доцільності переходу Вашого підприємства на адресну поставку до ТОВ «ТНН ЛТД ЮКРЕЙН», просимо Вас заповнити “Опитувальний лист”, або надати нам дані про споживання електроенергії Вашим підприємством з погодинним періодом інтеграції (кВт ∙ год). .

  Нижче надано бланки документів для оформлення договірних відносин в частині укладення договору про постачання електричної енергії споживачу:

  1. Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу

  2. Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу

  3. Комерційна пропозиція №2-П-П постачальника електричної енергії  (на період з 01.06.2019 по 01.08.2019 р.)

  Нормативні документи

  Про ринок електричної енергії Верховна Рада України; Закон від 13.04.2017 № 2019-VIII

  Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Верховна Рада України; Закон від 22.09.2016 № 1540-VIII

  Про ліцензування видів господарської діяльності Верховна Рада України; Закон від 02.03.2015 № 222-VIII

  Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, […] Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 № 887-VIII

  Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”

  Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії”

  Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 ” Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 “Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії”

  Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 “Про затвердження Кодексу системи розподілу”

  Контакти

  Адреса: 01013, м.Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, будинок 7

  Для листів: 01013, м.Київ, Голосіївський район, вул. Будіндустрії, будинок 7

  Режим роботи: з 9.00 до 18.00 понеділок – п’ятниця

  13.00 – 14.00 обідня перерва

  info-ukr@tnn.ltd

  Тел/факс

  • +380 (93) 217-34-51
  • +380 (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ
  English
  error: Попередження: Вміст захищено !!